การดูแลทางการแพทย์ สำหรับเด็กบ้านแกร์ด้า

เราอยู่ห่างจากโรงพยาบาลท้องถิ่น 35 กิโลเมตร และ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลในกรุงเทพ 230 กิโลเมตร ดังนั้นจึงจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ในการดูแลตัวเอง.

Medical examination for children at BaanGerda

ในตอนแรก ไม่มีใครช่วยเราในเรื่องนี้และเมื่อต้องเริ่มให้ยาต้าน HIV แก่เด็กๆ ซึ่งต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เราลำบากกันมาก แต่และเราก็โชคดีที่ได้คุณหมอจินตนาถ อนันวรนิช ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เข้ามาช่วย คุณหมอจะเข้าไปที่บ้านแกร์ด้าทุกๆ 2 เดือน แต่ถ้ามีปัญหาใดๆก็สามารถโทรศัพท์ปรึกษาคุณหมอได้ตลอด หรือ พาเด็กเข้ามาหาที่กรุงเทพ.

การดูแลเด็กติดเชื้อ ที่ได้ผลดี จะขึ้นอยู่กับการให้ยาต้าน HIV ในตอนแรก เราไม่รู้เรื่องนี้  การให้ยาเด็กๆเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็ก ซึ่งก็ยังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเท่าไหร่นัก  ตอนหลังเรามีความรู้มากขึ้น และ ได้อาสาสมัครชาวอังกฤษที่พูดไทยได้ มาช่วย รวมทั้งจ้างพยาบาล 2 คนมาทำงาน ระบบการให้ยาเราจึงดีขึ้น

บ้านแกร์ด้า มีเรือนพยาบาล สำหรับดูแลเด็กที่ป่วย แต่ถ้ามีอาการมากเราก็จะส่งโรงพยาบาล การตรวจเลือด ดูภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่ต้องทำประจำ โดยเราส่งเลือดเข้ามาตรวจในกรุงเทพ เด็กทุกคนจะมีแฟ้มประวัติที่บัทึกข้อมูลด้านสุขภาพทุกอย่าง ผลเลือดทุกครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ และ จำเป็นมาก

Taking daily ARV medication

ฝ่ายการพยาบาลจะเป็นผู้จัดแบ่งยาให้แต่ละบ้านใน 1 อาทิตย์ และพ่อแม่ของเด็กๆจะเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ยากับเด็กๆทุกวัน อย่างตรงเวลา.