Leaving a Legacy


   

การให้มรดก เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะช่วยเรา

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งของบ้านแกร์ด้า คือ เราต้องการสร้างหลักประกันในอนาคตว่าเด็กๆของเราจะได้รับการดูแลไปตลอด

การยกมรดกให้ หรือ ทำพินัยกรรมให้บ้านแกร์ด้า เป็นวิธีหนึ่งที่คุณจะช่วยเด็กๆซึ่งติดเชื้อ HIV และ เป็นกำพร้า ของบ้านแกร์ด้าได้

ของขวัญที่คุณให้  อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเด็กหลายคน

ทนายความ หรือ ที่ปรึกษาในการทำพินัยกรรม จะช่วยคุณได้ เมื่อคุณต้องการช่วยบ้านแกร์ด้า โดยการเขียนพินัยกรรมระบุชื่อบ้านแกร์ด้า  

ชื่ออย่างเป็นทางการของเราคือ  มูลนิธิสิทธิเด็ก  131/3 ถนนแจ้งวัฒนะ  ซอย 13 กรุงเทพ 10210

ทำอย่างไรในการให้มรดก

มรดกมีหลายประเภท และ การเขียนพินัยกรรม คุณสามารถปรึกษาทนายได้ และเราแนะนำว่า ถ้าคุณต้องการช่วยบ้านแกร์ด้า ให้ระบุว่า  “ขอยกมรดก ให้แก่ มูลนิธิสิทธิเด็ก  131/3 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 13 กรุงเทพ 10210จดทะเบียนมูลนิธิเลขที่ 375/2536

และโปรดแจ้งให้เราทราบด้วยการส่งสำเนามาถึงเรา เพื่อจะได้เก็บเป็นข้อมูลต่อไป