การดูแลในแบบครอบครัว สำหรับเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV ในเมืองไทย

เด็กๆของบ้านแกร์ด้า  จะได้รับการดูแลในรูปแบบของครอบครัว โดย เรามีบ้านให้แต่ละครอบครัว และมีผู้ดูแลเด็กบ้านละ 2 คน ต่อเด็ก 10-12 คน โดยผู้ดูแล จะเป็นเสมือนพ่อแม่คนใหม่ ให้กับเด็กๆ เราเลือกผู้ดูแลที่เป็นสามีภรรยาที่ติดเชื้อ HIV หรือบางบ้านก็เป็นแม้หม้ายที่ติดเชื้อ 2 คน  เราพบว่าเด็กๆปรับตัวเข้ากับครอบครัวใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และมีความผูกพันกันเหมือนครอบครัวจริงๆ.

Family care for HIV & AIDS orphans in Thailand

เหตุผลที่เราเลือกผู้ดูแลเด็กที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV ก็เพราะ พวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ ทำให้มีปัญหาในการหางานทำ หรือถูกปฏิเสธจากสังคมที่เคยอยู่  การได้มาทำงานที่นี่ก็เป็นการช่วยเหลือพวกเขาด้วย และ อีกประการคือ พวกเขาสามารถเข้าใจได้ดีว่า เด็กๆที่ติดเชื้อเหมือนเขา ต้องการการดูแลอย่างไร.

ผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ ดูแลการให้ยาแก่เด็กๆในทุกๆวัน และ ดูแลเอาใจใส่พวกเขา เหมือนลูกตัวเอง บางทีเราก็มีปัญหาในการหาผู้ดูแลเด็กที่เหมาะสม ในตอนนี้ เราจึงเพิ่มกระบวนการในการคัดเลือก  โดยให้มีการทดลองทำงานเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อดูว่าสามารถรับผิดชอบหน้าที่ได้หรือไม่ และ เข้ากับสังคมในบ้านแกร์ด้าได้หรือไม่  ซึ่งทำให้เราสามารถคัดเลือกผู้ดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

 

.