บ้านแกร์ด้า โรงเรียน และ การศึกษา

การเรียนระดับประถม เป็นการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย แต่ มีเด็กที่ติดเชื้อHIV หรือมาจากครอบครัวที่เป็น AIDS ถูกปฎิเสธจากระบบการศึกษา  ในช่วงแรกของบ้านแกร์ด้า เราจึงมี ห้องเรียนเล็กๆ เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กๆของเรา.

BaanGerda children going to School

แต่ปัจจุบัน เด็กๆโชคดีที่มีโรงเรียนในโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ โรงเรียนราชประชา มาตั้งอยู่ใกล้ๆ และ รับเด็กๆของบ้านแกร์ด้าเข้าไปเรียนร่วมกับเด็กปกติ.

ครูที่โรงเรียน พอใจกับความสามารถในการเรียน และ พฤติกรรมของเด็กส่วนใหญ่ของเรา  เราสังเกตุพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ในเด็กโตที่เพิ่งเข้ามาอยู่กับเรา และมีอาการของโรคเอดส์มากแล้ว  เราไม่แน่ใจว่าปัญหานี้เป็นผลจากการที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนมาตั้งแต่แรก หรือ เป็นเพราะอาการของโรคเอดส์ มีผลต่อการเรียนรู้ ดังนั้นเป็นเหตุผลที่สมควรดูแลให้เด็กๆได้รับยาต้านทันเวลาก่อนที่จะมีอาการของโรค.

บ้านแกร์ด้า ยังสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอื่นๆของเด็กๆ เช่น วาดรูป ดนตรี เต้นรำ และ งานฝีมือ นอกจากนี้ยังมีโครงการให้เรียนภาษาอังกฤษ  และเมื่อพ่อแม่ทำงานในห้องฝึกอาชีพ และมีผลิตภัณฑ์ออกมา เด็กๆก็เรียนรู้ที่จะทำการค้า  ตอนนี้เราก็ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กๆเรียน เพิ่มอีก 12 เครื่อง จากบริษัท BMW

เรารู้ว่า กิจกรรมพิเศษต่างๆที่เพิ่มขึ้น ใช้เงินค่อนข้างสูง แต่มันก็ช่วยทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และ สามารถค้นพบความสามารถพิเศษของเด็กๆแต่ละคนด้วย.