การโอนเงินผ่านธนาคาร


   

 

คุณสามารถโอนเงินเพื่อช่วยเราผ่านทางอินเตอร์เนทได้ แต่ถ้าคุณไม่มี Online banking ก็สามารถโอนเข้าธนาคารได้ที่.

 

In Germany (donations in Euros)

Bank HypoVereinsbank Muenchen, BLZ: 700 202 70
Account Children's Rights Stiftung
Account Number 44 23 85 86
IBAN DE03700202700044238586
SwiftCode HYVEDEMM

 

In Thailand (donations in Baht)

Bank Siam Commercial Public Co. Ltd
  Changwattana Soi 13 Branch, Bangkok
Account Children's Rights Foundation
Account Number 097-209301-6
SwiftCode SICOTHBK