วิธีการทำงานของเรา ไม่เหมือนใคร : การดูแบบแบบครอบครัวสำหรับเด็กกำพร้า

ในส่วนนึงของภารกิจของเราคือการแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่นๆที่กำลังหาทางพัฒนาชีวิตของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีให้ดีขึ้น เมื่อตอนที่เราเริ่มทำบ้านแกร์ด้า เราไม่มีมีข้อมูล หรือตัวอย่างให้ศึกษามากนักเกี่ยวกับการทำบ้านเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ เราตั้งความหวังที่จะทำให้ชีวิตของเด็กๆมีคุณค่า เรามีเป้าหมายที่จะจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับเด็กๆและดูแลเด็กๆให้อยู่รูปแบบของ “ครอบครัว"” ไม่ใช่อยู่รวมๆกัน เหมือนบ้านเด็กกำพร้าอื่นๆ

BaanGerda provides home care for orphans with HIV & AIDS

บ้านแกร์ด้าเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ใช้การดูแลเด็กกำพร้าในรูปแบบของครอบครัว และมีการดูแลเรื่องเอชไอวีอย่างดี ควบคู่กันไป เรามีความเชื่อว่าโครงสร้างการดำเนินงานลักษณะนี้จะมีส่วนช่วยให้เด็กๆฟื้นฟูสภาพจิตใจ และ ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว และวิธีการนี้สามารถมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในองค์กรอื่นๆที่สนใจในกระบวนการเลี้ยงดูแบบครอบครัว ในมุมมองของเรา คิดว่าในวันข้างหน้า บ้านแกร์ด้าอาจจะไม่จำเป็นต้องมี ถ้าเด็กๆสามารถอยู่ในครอบครัว และสังคมของตัวเองได้ และได้รับการดูแลอย่างดี

ในด้านเทคนิค และ มุมมองในการบริหาร ในการสร้างระบบครอบครัว และ สังคม แน่นอนว่ามันจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และ แต่ละองค์การ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีมันจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ มันเป็นเรื่องเร่งด่วนขององค์กรอย่างบ้านแกร์ด้าที่จะ เชื่อคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และดูแลให้การให้ยาแก่เด็กๆผิดพลาดน้อยที่สุด

ถ้าองค์กรใดสนในการดูแลเด็กแบบระบบครอบครัว และการดูแลด้านเอชไอวี เรายินดีเชิญคุณมาพักที่บ้านแกร์ด้า เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน