จุดมุ่งหมายของเรา

บ้านแกร์ด้า ตั้งขึ้นมาเพื่อเด็กๆ ทุกคน ไม่ว่าเขาจะป่วย หรือ ด้อยโอกาส พวกเขาต้องการสิ่งที่เหมือนๆกันคือ ความรัก อาหาร การดูแลทางการแพทย์ เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่จะดูแลให้เด็กๆได้รับสิทธิ ที่เขาควรจะได้ โดยเฉพาะเด็กๆที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการเป็นกำพร้า การติดเชื้อ HIV.

BaanGerda orphans in their new family

การดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อ HIV ของเราอาจจะแตกต่างจาก บ้านเด็กกำพร้าอื่นๆ เพราะเรามีความเชื่อว่า ระบบครอบครัว จะช่วยให้เด็กๆมีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและ ใจ เราจึงพยายามสร้างครอบครัวใหม่ให้กับเด็กๆ และพยายามให้พวกเขามีชีวิตใกล้เคียงเด็กปกติให้มากที่สุด เช่นพยายามผลักดันให้พวกเขาได้เรียนในโรงเรียนประจำท้องถิ่น ร่วมกับเด็กอื่นๆ.

เราไม่มี การเมือง และ ศาสนา เข้ามาเกี่ยวข้อง เราเพียงแค่พยายามคิดค้นวิธีการดูแลเด็กที่ติดเชื้อ HIV และ เราเชื่อว่าเราพบวิธีที่มีประสิทธิภาพที่จะดูแลเด็กๆ และเราจะพยายามพัฒนาโครงการของเราต่อไปเรื่อยๆ.

Providing care for HIV infected children
Courtesy Barbara Walton European Pressphoto Agency

เราอยากจะแบ่งปัน และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับผู้ที่สนใจจะดูแลเด็กที่ติดเชื้อ เพราะเมื่อตอนเราเริ่มทำบ้านแกร์ด้า เราไม่พบวิธีการดูแลเด็กจากบ้านพักเด็กอื่นๆมากนัก เรามีข้อมูลน้อยมาก เราจึงลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเอง.

เรายินดีจะเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเยี่ยมบ้านแกร์ด้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดูแลเด็กๆ กัน.