English | Thai 

Quick Links

       Updates by email

       Tell-a-Friend

"เด็กๆหลายคนถูกส่งมาที่บ้านในสภาพที่ใกล้ตาย แต่ในตอนนี้พวกเขา เติบโต แข็งแรง เล่น และ ไปโรงเรียน มีความสุขกับชีวิตวัยเด็ก สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมาก. การอุทิศตน ความรัก และ จิตใจของเจ้าหน้าที่ และ การบริหารจัดการของบ้านแกร์ด้า เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมยกย่อง"
Sheldon Shaeffer, Director, UNESCO Bangkok

 
   

การดูแล และ ให้การรักษา เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ ในประเทศไทย

บ้านแกร์ด้าเป็นชุมชนเล็กๆอยุ่ที่จังหวัดลพบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ 230 กิโลเมตร ตอนนี้เรามีเด็กกำพร้าที่ติดเชื้ออยู่ในความดูแล 79 คน(เม.ย 2551)   เด็กๆจะได้รับการดูแลเป็นครอบครัวโดยมีพ่อแม่อุปถัมภ์ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเหมือนกัน คอยดูแล และ เด็กๆจะได้รับ ยาต้านไวรัสเอชไอวี และ ดูแลเรื่องสุขภาพ อย่างใกล้ชิด. บ้านแกร์ด้า เป็น โครงการของ มูลนิธิสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นองค์การการกุศลไม่แสวงหากำไร มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ

Baan Gerda, Thailand

เด็กๆที่เป็นกำพร้าจากโรคเอดส์ และเด็กเหล่านั้นติดเชื้อเอชไอวีด้วย ส่วนใหญ่จะมีชีวิตที่น่าสงสาร พวกเขาจะหาคนดูแล หรือให้ที่อยู่อาศัยได้ยาก และบางคนก็อาจจะถูกรังเกียจจากสังคม และ ชุมชนที่เคยอยู่ .ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าส่วนใหญ่ก็ไม่อาจจะดูแลรับผิดชอบเรื่อง การดูแลรักษาชีวิตของเด็กๆ การให้ความรัก และการดูแลแบบครอบครัว การให้การศึกษา

ในตอนเริ่มแรก บ้านแกร์ด้ามีวัตถุประสงค์ง่ายๆเพียงแค่ดูแลเด็กๆที่ติดเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิต หรือพูดง่ายๆว่า เราตั้งใจจจะเป็นที่พักสุดท้ายของเด็กที่กำลังจะตาย . แต่แล้วสถาณการณ์ก็ดีขึ้น ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีราคาถูกลง และ เราพอที่จัดหามาให้เด็กๆได้ โดยเราได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากผู้บริจาคหลายราย จนทำให้บ้านแกร์ด้า สามารถที่จะให้ยา และ การดูแลแก่เด็กๆในระยะยาวได้ เราคาดหวังว่าถ้าวันหนึ่งเด็กๆมีอาการของโรคเอดส์มากขึ้น เราก็จะสามารถดูแลพวกเขาให้กลับมามีสุขภาพดีได้ บ้านแกร์ด้าเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ใช้การดูแลเด็กกำพร้า ในระบบ “ครอบครัว” ควบคู่ไปกับการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี. เราเชื่อมั่นว่า รูปแบบการเลี้ยงดูแบบครอบครัวมีผลต่อการฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจของเด็กๆ

AIDS orphans at BaanGerda

เด็กๆของบ้านแกร์ด้าได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน ในขณะที่พ่อแม่อุปถัมภ์จะทำงานบ้าน และงานหัตถกรรมต่างๆ . พ่อแม่อุปถัมภ์ทุกคนเป็นผู้ติดเชื้อดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจเด็กๆที่ติดเชื้อเป็นอย่างดี นอกจากนี้การได้รับโอกาสในการทำงานทำให้พวกเขาได้มีความภูมิใจในตัวเอง มีอาชีพ และ มีสังคม