คำถามที่พบประจำ


   

 

คำถามเกี่ยวกับบ้านแกร์ด้า

อะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านแกร์ด้า?

จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ ถ้าเด็กๆได้อยู่ในชุมชนเดิมของพวกเขา?

เด็กๆมาที่บ้านแกร์ด้าได้อย่างไร

ทำไมเด็กหลายๆคน มาถึงบ้านแกร์ด้าในสภาพที่แย่มาก และมีอาการหนัก?

เด็กๆติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร?

เด็กๆรู้หรือไม่ว่าพวกเขามีเชื้อเอชไอวี และ เขาจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่(ในเรื่องการแพร่เชื้อ)

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นเงินเท่าไหร่?

ทำไมถึงใช้เงินในการซื้อเครื่องดนตรี และ ทำสนามเด็กเล่น ในขณะที่เด็กๆในที่อื่นๆ ยังต้องการความช่วยเหลือ?

ตั้งแต่ทำโครงการบ้านแกร์ด้า มีเด็กตายไปมากหรือไม่?

เด็กๆที่นี่จะกลับเข้ามาอยู่ร่วมในสังคมยากหรือไม่?

เราสามารถไปที่บ้านแกร์ด้าได้หรือไม่ และ ปลอดภัยรึเปล่า?

เด็กๆได้ไปโรงเรียนหรือไม่ และ เขาจะมีงานทำรึเปล่า?

เมื่อเด็กๆโตขึ้น พวกเขาจะสามารถแต่งงาน และ มีลูกได้หรือไม่?

คำถามเกี่ยวกับ HIV & AIDS

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง เอชไอวี และ เอดส์ ?

ผู้ติดเชื้อ HIV จะมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหน?

ใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ไวรัสเอชไอวี จะทำให้คนมีอาการของโรคเอดส์?

ให้ยาอย่างไร ?

เราสามารถดูคนจากภาพลักษณ์ภายนอกได้หรือไม่ ว่าเขาติดเชื้อเอชไอวี?

 

อะไรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านแกร์ด้า?
บ้านแกร์ด้าเป็นสถานสงเคราะห์ที่เดียวในเมืองไทยที่ใช้การดูแลเด็กๆในรูปแบบของระบบครอบครัว . เรามีเด็ก 71 คน โดยแบ่งให้อยู่เป็น 7 ครอบครัว แต่ละครอบครัวมีบ้านเป็นของตัวเอง มีพ่อแม่บุญธรรมซึ่งก็เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเช่นเดียวกัน แต่ละครอบครัวจะดูแลเด็กๆเหมือนเป็นลูกของตัวเอง ระบบแบบนี้ทำให้มีความอบอุ่น มีความรัก ซึ่งจะทำให้เกิดความผูกพันที่แน่นแฟ้น ซึ่งจะหาไม่ได้ในบ้านเด็กกำพร้าที่อื่น

จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ ถ้าเด็กๆได้อยู่ในชุมชนเดิมของพวกเขา?

แน่นอนอยู่แล้ว เราจะยินดีถ้าเด็กๆอยู่ในสังคมเดิมของตัวเองได้โดยไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านแกร์ด้า และจะดีถ้าเขาได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัวของตัวเอง เราไม่ได้ต้องการบอกว่า “บ้านแกร์ด้า” เป็นที่ที่ดีที่สุดที่เด็กๆที่ติดเชื้อเอชไอวีต้องมาอยู่ แต่เราเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากสังคม หรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ

เด็กๆมาที่บ้านแกร์ด้าได้อย่างไร
เมื่อเราเริ่มทำบ้านแกร์ด้าในปี 2544 เรารับเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี และกำลังป่วยหนักมาจากวัดที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ต่อจากนั้น เราก็รับเด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเด็กๆถูกนำมาส่งที่บ้านแกร์ด้า จากการบอกกล่าวต่อๆกันไป

ทำไมเด็กหลายๆคน มาถึงบ้านแกร์ด้าในสภาพที่แย่มาก และมีอาการหนัก?
ส่วนใหญ่เด็กๆที่ถูกนำมาส่งที่บ้านแกร์ด้า จะยังไม่ได้รับยาต้านเอชไอวีมาก่อน การที่ไม่ได้รับยาหมายถึงระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ และอาการของโรคเอดส์ก็จะแสดงชัด และทำให้พวกเขาป่วย

เด็กๆติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างไร?
เด็กๆทั้งหมดของบ้านแกร์ด้ามีพ่อแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้นพวกเขาจึงติดเชื้อจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้อง เมื่อเกิดมาผลเลือดก็จะเป็นบวก และต่อมาไม่นานพ่อแม่ของพวกเขาก็ตายด้วยโรคเอดส์ ประมาณ 20-30% ของเด็กที่เดิกจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี และไม่ได้มีการป้องกันให้ลูก ไม่ได้รับยาต้านเอชไอวี เด็กจะติดเชื้อด้วย

เด็กๆรู้หรือไม่ว่าพวกเขามีเชื้อเอชไอวี และ เขาจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่(ในเรื่องการแพร่เชื้อ)
เราบอกเด็กๆทุกคนว่าพวกเขาเป็นอะไร เพราะเขาจะต้องทานยาทุกวันอยู่แล้ว และเราสอนเรื่องการระวังไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นในทันทีที่พวกเขาโตพอที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็นเงินเท่าไหร่?
ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่ของครอบครัวที่มีเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี ค่ายาต้านเอชไอวีในชุดแรกมีราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อเด็ก 1 คนใน 1 เดือน ซึ่งถ้าในเวลาต่อมาเกิดดื้อยา หรือมีผลข้างเคียงของยามากเกินไปก็ต้องปรับยา ซึ่งจะต้องใช้ยาราคาแพงขึ้นไปอีก. ที่บ้านแกร์ด้าเรามีเด็กอย่างน้อย 19 คน ที่ดื้อยา และเรามีเด็กแค่เพียง 1 คน ที่ยังไม่จำเป็นต้องทานยาต้านไวรัส

ทำไมถึงใช้เงินในการซื้อเครื่องดนตรี และ ทำสนามเด็กเล่น ในขณะที่เด็กๆในที่อื่นๆ ยังต้องการความช่วยเหลือ?
เราไม่ได้ทำอย่างนั้น, เงินที่ได้รับบริจาคมาจะถูกใช้ในสิ่งจำเป็นพื้นฐานเช่น การดูแลทางการแพทย์ ที่พักอาศัย และ อาหาร แต่เรามีโอกาสที่ได้รับเงินบริจาคในกรณีพิเศษ เพื่อกิจกรรม หรือโครงการบางอย่าง ซึ่งกิจกรรมพิเศษเหล่านี้ก็จะช่วยให้เด็กๆได้มีโอกาสในชีวิตเหมือนเด็กปกติ ได้มีความสุขในชีวิต

ตั้งแต่ทำโครงการบ้านแกร์ด้า มีเด็กตายไปมากหรือไม่?
มีเด็ก 11 คนตาย แต่เกือบทั้งหมดที่ตายก็เพราะถูกส่งมาถึงเราช้าเกินไป คือมีอาการหนักมากแล้ว เด็กคนล่าสุดตายไปเมื่อ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา

เด็กๆที่นี่จะกลับเข้ามาอยู่ร่วมในสังคมยากหรือไม่?
เรารู้ดีว่าเด็กของเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนเด็กอื่น ซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสังคมยาก มันยังมีเรื่องของทัศนคติที่ไม่ดี ที่สังคมมีกับผู้ติดเชื้ออีกด้วย ซึ่งเราพยายามให้ความรู้แก่เด็กๆ และ สนับสนุนให้เขาได้มีโอกาสเข้าสังคม เราหวังว่าเด็กๆจะได้มีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัย หรือมีอนาคตทางการศึกษาที่ดี และนอกจากนั้นเรายังมีโครงการฝึกอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานแก่เด็กๆ

เราสามารถไปที่บ้านแกร์ด้าได้หรือไม่ และ ปลอดภัยรึเปล่า?
คุณสามารถไปหาเด็กๆที่บ้านแกร์ด้าได้ตลอดเวลา และปลอดภัยแน่นอนที่จะไปเล่นกับพวกเขา ถ้าคุณสนใจจะไปสามารถติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดในการเดินทางได้ที่ ติดต่อเรา

เด็กๆได้ไปโรงเรียนหรือไม่ และ เขาจะมีงานทำรึเปล่า?
เด็กๆที่ติดเชื้อเอชไอวี แต่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง ก็จะดูปกติเหมือนเด็กอื่นๆ เด็กของเราทั้งหมดได้ไปโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆบ้าน และเราก็หวังว่าพวกเขาจะเรียนต่อไปเรื่อยๆ เราจะช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องการศึกษาและการหางานทำ เพื่อให้เขาสามารถมีชีวิตของตัวเองได้ แต่ถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพวกเขา บ้านแกร์ด้าก็ยังเป็นบ้านของพวกเขาเสมอ และจะดูแลเขาตลอดไป

เมื่อเด็กๆโตขึ้น พวกเขาจะสามารถแต่งงาน และ มีลูกได้หรือไม่?
ถ้าพวกเขาตัดสินใจจะมีลูก มันก็มีวิธีที่จะป้องกันไม่ให้เด็กที่เกิดมาติดเชื้อได้ ปัจจุบันความเสี่ยงที่เด็กที่เกิดใหม่จะติดเชื้อจากแม่มีลดน้อยลงเหลือเพียงแค่ 1-2% ถ้ามีการวางแผน และ การดูแลทางการแพทย์ที่ดี

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง เอชไอวี และ เอดส์ ?
เอชไอวี และ เอดส์ เป็นโรคเดียวกัน แต่ต่างกันที่อาการ เอชไอวี หมายถึงไวรัสที่เข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันของมนุษย์ “ผู้ติดเชื้อ”หมายถึง คนที่ได้รับไวรัสเอชไอวีเข้าไปในร่างกาย และการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลายลงไปเรื่อยๆจะนำไปสู่โรคเอดส์ผู้ที่มีเชื้อไวรัสเอชไอวี ไม่ว่าจะมีอาการป่วยของโรคเอดส์หรือไม่เขาก็สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้

ผู้ติดเชื้อ HIV จะมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหน?
จริงๆแล้ว ไม่มีใครรู้ได้แน่นอนว่า ผู้ติดเชื้อ HIV จะมีอายุอยู่ได้นานแค่ไหน  แต่ในปัจจุบันนี้มีการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ติดเชื้อ ป่วยหรือ ตาย น้อยลง และมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น . บางคนติดเชื้อมา 20 กว่าปี ก็ยังมีชีวิตอยู่  ถ้าได้รับยาที่ถูกต้อง มันจะช่วยรักษาสุขภาพให้ดีไปอีกหลายปี . และเราก็มีความหวังว่า ในอนาคตจะค้นพบการรักษาที่หายขาด  เราก็หวังให้ บ้านแกร์ด้า เป็นสะพานที่จะพาเด็กๆ ไปให้ถึงเวลานั้น

ใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ไวรัสเอชไอวี จะทำให้คนมีอาการของโรคเอดส์?
ตอบไม่ได้แน่นอน เพราะคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน มันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยด้วย ไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างการ การดูแลตัวเอง การดูแลรักษาทางการแพทย์ หรือ โภชนาการ .และผู้ติดเชื้อจำนวนมากก็ไม่มีอาการของโรคที่ชัดเจน หรือ ไม่ได้ป่วยหนัก ซึ่งไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าทำไมผู้ติดเชื้อบางคนแข็งแรงดี ไม่มีอาการอะไร และ ทำไมบางคนป่วย แต่จากการศึกษาวิจัย พบว่า ประมาณ 15-20 %ของเด็กติดเชื้อเอชไอวี ที่ไม่ได้รับยาต้านไวรัส จะมีอาการของโรคเอดส์อย่างรวดเร็ว และ ตายภายในเวลาไม่กี่ปี ดังนั้นยาต้านไวรัสจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้เด็กที่มีเชื้อเอชไอวี ไม่มีอาการของเอดส์

ให้ยาอย่างไร ?
ยาต้านไวรัสเอชไอวีมีอยู่หลายชนิด มันใช้เพื่อกดเชื้อไวรัสไว้ ไม่ให้ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในปัจจุบันยังไม่มียาตัวไหนที่จะกำจัดไวรัสให้ออกไปได้หมด แต่เชื่อกันว่าการใช้ยาต้านไวรัส และการใส่ใจต่อสุขภาพ และ โภชนาการ จะช่วยให้มีสุขภาพดีได้

เราสามารถดูคนจากภาพลักษณ์ภายนอกได้หรือไม่ ว่าเขาติดเชื้อเอชไอวี?
ในปัจจุบัน ไม่มีทางบอกได้ชัดว่าใครติดเชื้อโดยดูจากภายนอก แต่ถ้าผู้ติดเชื้อคนนั้นไม่ใส่ใจดูแลตัวเอง เขาก็จะป่วย และอาจจะดูผอม หรือ มีปัญหาที่ผิวหนัง ให้สังเกตได้

 

Facebook