การดูแล และ รักษา เด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ในประเทศไทย


   

homepage

homepage


---------

 

บ้านแกร์ด้า เป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยการจัดหาบ้านที่อยู่อาศัย และ ให้การดูแลรักษาเด็กๆเหล่านั้น. ชุมชนเล็กของเราตั้งอยู่ที่จังหวัด ลพบุรี บ้านแกร์ด้าแตกต่างจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอื่นๆ ตรงที่ เรามีบรรยากาศแบบ “ครอบครัว” โดยเด็กๆจะอยู่รวมกันบ้านละ 10-12 คน โดยมีพ่อแม่ ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหมือนกัน เป็นคนดูแล ดังนั้นเด็กแต่ละคนจึงเหมือนมีครอบครัวของตัวเอง มีพ่อแม่พี่น้องของตัวเอง นอกจากนี้ เรายังมีฝ่ายการพยาบาลที่จะคอยดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล การให้ยาต้านไวรัสเอชไอวี อย่างถูกต้องแก่เด็กๆทุกคน

 

Find out about more about the children of Baan Gerda in the film 'Living With The Tiger'